Návštevníci

Máme online 4 hostí 

PrihláseniePartneri


Hlavná stánka
NICOL Turzovka
VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE!

 

Mažoretky NICOL ukončili svoju činnosť...

 

Mažoretkový súbor NICOL vznikol 1. mája 1998. Zriaďovateľom súboru bolo Združenie rodičov školy pri ZŠ v Turzovke. Od 1. februára 2002 pôsobil pod ZUŠ v Turzovke. Bol zakladajúcim členom Asociácie mažoretkového športu Slovensko.

Nicolky sa stali „pojmom“ v tomto novodobom, elegantnom a čoraz náročnejšom športe, a to nielen na Slovensku. Svoje postavenie si vybojovali počas takmer 18-ročného pôsobenia neúnavnou prácou, usilovnosťou, cieľavedomosťou, ochotou stráviť každú voľnú chvíľu v telocvični, trénovať aj tie najťažšie technické prvky a dolaďovať choreografie do tých najmenších detailov.

Posledný rok činnosti Nicoliek, rok 2015, bol najúspešnejším rokom v celej histórii súboru. I v našom prípade sa potvrdilo pravidlo, že „nezáleží na kvantite, ale kvalite“Z minuloročných Majstrovstiev SR si Nicolky priviezli 3 tituly Majster SR, 3 tituly I. vicemajster SR, 2 tituly II. vicemajster SR a z ME v Brne 2 tituly I. vicemajster Európy. Devätnásť dievčat s 10 choreografiami si na 13 súťažiach v Čechách, Rakúsku a na Slovensku celkovo vybojovalo 96 medailových umiestnení (58 zlatých, 29 strieborných, 9 bronzových).

Pri bilancovaní ešte zostaneme. V súbore pracovalo počas 17 rokov a 8 mesiacov 158 mažoretiek. Od roku 2004 sa súbor pravidelne zúčastňoval Majstrovstiev Slovenska v malých a veľkých formáciách, ktoré sú nominačnou a kvalifikačnou súťažou. Postupne počet súťaží, na ktorých dievčatá bojovali o vzácne kovy, rástol a úmerne s tým aj počet získaných medailových ocenení. Celkovo sme ich počas pôsobenia získali 489 – z toho 235 zlatých, 151 strieborných a 103 bronzových.

 

Najdlhšie pôsobiacou členkou súboru NICOL bola Petra Bajáková, ktorá je 3-násobnou Majsterkou Slovenska (3x I.vicemajster a 1x II. vicemajster SR) v disciplíne sólo baton. V súbore účinkovala 15 rokov a v tomto období získala 35 medailových ocenení ako sólistka a ako členka dua, tria, miniformácií a veľkých formácií sa podieľala na zisku ďalších 144 medailových ocenení.

Medzi tie najvzácnejšie trofeje súboru patria tituly z MSR, ME a MS:

          21 x titul Majster SR

          27 x titul I. vicemajster SR

          32 x titul II. vicemajster SR

          1 x titul Majster sveta

          2 x titul Majster Európy

          5 x titul I. vicemajster Európy

          7 x titul II. vicemajster Európy

          5 x titul II. vicemajster sveta

Súbor NICOL si nesmierne váži i ocenenia od samosprávy mesta Turzovka:

         - v roku 2004 – Cenu primátora mesta - Súboru mažoretiek NICOL - za jedinečnú športovo-kultúrnu činnosť, ktorou šíria dobré meno Mesta Turzovka v regióne, na Slovensku i v zahraničí.

          - v roku 2007 – Cenu mesta Turzovka - Mgr. Ľubici Bajákovej - za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti vzdelávania, výchovy a propagácie mažoretkového športu a reprezentácie Mesta Turzovka a regiónu Kysúc.

          - v roku 2007 - Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Mesta Turzovka Petre Bajákovej - za úspešnú prácu v oblasti mažoretkového športu, reprezentáciu Mesta Turzovka a regiónu Kysúc a dvojnásobný titul Majsterky Slovenska pre rok 2007 v mažoretkovom športe.

          - v roku 2009 – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Mesta Turzovka - Tatiane Smädišovej - za úspešnú reprezentáciu Slovenska, Mesta Turzovka a regiónu Kysúc v oblasti mažoretkového športu a titul Majsterky Slovenska pre rok 2008 v mažoretkovom športe

          - v roku 2013 – Cenu mesta Turzovka – Mažoretkovému súboru - senior mix veľká formácia - za titul Majsteriek Európy (Opole 2012), za športovú činnosť a šírenie dobrého mena Mesta Turzovka na Slovensku i v zahraničí (pri príležitosti 15. výročia účinkovania súboru)

V závere sa chcem poďakovať samospráve a vedeniu mesta Turzovka, ako i ZUŠ a p.riad. P. Stuchlej za vytvorenie vhodných podmienok pre súbor, bývalému vedeniu mesta p. M. Rejdovi a Mgr. K. Kobolkovi za dlhoročnú podporu súboru NICOL a mažoretkového športu v Turzovke, ZŠ a  riad. Mgr.T. Šupolovej za ústretovosť a poskytnutie priestorov na nácviky, KaSS ako aj Turzovskej televízii za spoluprácu.

Moje poďakovanie patrí všetkým krajčírkam, priaznivcom mažoretkového športu, ktorí nám fandili a všetkým sponzorom, ktorí nás obdarovali finančnými a vecnými darmi alebo nám akoukoľvek formou pomohli v našej činnosti.

Nesmiernu vďaku vyslovujem rodičom mažoretiek, ktorí podporovali dievčatá v mažoretkovom športe a pomáhali organizačne zvládnuť mnohé vystúpenia a súťaže.

A nakoniec najväčšie ĎAKUJEM patrí Nicolkám, všetkým členkám súboru od r. 1998, za skvelú reprezentáciu ZUŠ, mesta Turzovka, regiónu Kysúc i Slovenska.                                                                                                                                                                                                                                    vedúca Nicoliek

 

 

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 17


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.