Návštevníci

Máme online 17 hostí 

PrihláseniePartneri


Hlavná stánka
NICOL Turzovka
VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE!

 

Mažoretky NICOL ukončili svoju činnosť...

 

Mažoretkový súbor NICOL vznikol 1. mája 1998. Zriaďovateľom súboru bolo Združenie rodičov školy pri ZŠ v Turzovke. Od 1. februára 2002 pôsobil pod ZUŠ v Turzovke. Bol zakladajúcim členom Asociácie mažoretkového športu Slovensko.

Nicolky sa stali „pojmom“ v tomto novodobom, elegantnom a čoraz náročnejšom športe, a to nielen na Slovensku. Svoje postavenie si vybojovali počas takmer 18-ročného pôsobenia neúnavnou prácou, usilovnosťou, cieľavedomosťou, ochotou stráviť každú voľnú chvíľu v telocvični, trénovať aj tie najťažšie technické prvky a dolaďovať choreografie do tých najmenších detailov.

Posledný rok činnosti Nicoliek, rok 2015, bol najúspešnejším rokom v celej histórii súboru. I v našom prípade sa potvrdilo pravidlo, že „nezáleží na kvantite, ale kvalite“Z minuloročných Majstrovstiev SR si Nicolky priviezli 3 tituly Majster SR, 3 tituly I. vicemajster SR, 2 tituly II. vicemajster SR a z ME v Brne 2 tituly I. vicemajster Európy. Devätnásť dievčat s 10 choreografiami si na 13 súťažiach v Čechách, Rakúsku a na Slovensku celkovo vybojovalo 96 medailových umiestnení (58 zlatých, 29 strieborných, 9 bronzových).

Pri bilancovaní ešte zostaneme. V súbore pracovalo počas 17 rokov a 8 mesiacov 158 mažoretiek. Od roku 2004 sa súbor pravidelne zúčastňoval Majstrovstiev Slovenska v malých a veľkých formáciách, ktoré sú nominačnou a kvalifikačnou súťažou. Postupne počet súťaží, na ktorých dievčatá bojovali o vzácne kovy, rástol a úmerne s tým aj počet získaných medailových ocenení. Celkovo sme ich počas pôsobenia získali 489 – z toho 235 zlatých, 151 strieborných a 103 bronzových.

 

Najdlhšie pôsobiacou členkou súboru NICOL bola Petra Bajáková, ktorá je 3-násobnou Majsterkou Slovenska (3x I.vicemajster a 1x II. vicemajster SR) v disciplíne sólo baton. V súbore účinkovala 15 rokov a v tomto období získala 35 medailových ocenení ako sólistka a ako členka dua, tria, miniformácií a veľkých formácií sa podieľala na zisku ďalších 144 medailových ocenení.

Medzi tie najvzácnejšie trofeje súboru patria tituly z MSR, ME a MS:

          21 x titul Majster SR

          27 x titul I. vicemajster SR

          32 x titul II. vicemajster SR

          1 x titul Majster sveta

          2 x titul Majster Európy

          5 x titul I. vicemajster Európy

          7 x titul II. vicemajster Európy

          5 x titul II. vicemajster sveta

Súbor NICOL si nesmierne váži i ocenenia od samosprávy mesta Turzovka:

         - v roku 2004 – Cenu primátora mesta - Súboru mažoretiek NICOL - za jedinečnú športovo-kultúrnu činnosť, ktorou šíria dobré meno Mesta Turzovka v regióne, na Slovensku i v zahraničí.

          - v roku 2007 – Cenu mesta Turzovka - Mgr. Ľubici Bajákovej - za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti vzdelávania, výchovy a propagácie mažoretkového športu a reprezentácie Mesta Turzovka a regiónu Kysúc.

          - v roku 2007 - Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Mesta Turzovka Petre Bajákovej - za úspešnú prácu v oblasti mažoretkového športu, reprezentáciu Mesta Turzovka a regiónu Kysúc a dvojnásobný titul Majsterky Slovenska pre rok 2007 v mažoretkovom športe.

          - v roku 2009 – Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu Mesta Turzovka - Tatiane Smädišovej - za úspešnú reprezentáciu Slovenska, Mesta Turzovka a regiónu Kysúc v oblasti mažoretkového športu a titul Majsterky Slovenska pre rok 2008 v mažoretkovom športe

          - v roku 2013 – Cenu mesta Turzovka – Mažoretkovému súboru - senior mix veľká formácia - za titul Majsteriek Európy (Opole 2012), za športovú činnosť a šírenie dobrého mena Mesta Turzovka na Slovensku i v zahraničí (pri príležitosti 15. výročia účinkovania súboru)

V závere sa chcem poďakovať samospráve a vedeniu mesta Turzovka, ako i ZUŠ a p.riad. P. Stuchlej za vytvorenie vhodných podmienok pre súbor, bývalému vedeniu mesta p. M. Rejdovi a Mgr. K. Kobolkovi za dlhoročnú podporu súboru NICOL a mažoretkového športu v Turzovke, ZŠ a  riad. Mgr.T. Šupolovej za ústretovosť a poskytnutie priestorov na nácviky, KaSS ako aj Turzovskej televízii za spoluprácu.

Moje poďakovanie patrí všetkým krajčírkam, priaznivcom mažoretkového športu, ktorí nám fandili a všetkým sponzorom, ktorí nás obdarovali finančnými a vecnými darmi alebo nám akoukoľvek formou pomohli v našej činnosti.

Nesmiernu vďaku vyslovujem rodičom mažoretiek, ktorí podporovali dievčatá v mažoretkovom športe a pomáhali organizačne zvládnuť mnohé vystúpenia a súťaže.

A nakoniec najväčšie ĎAKUJEM patrí Nicolkám, všetkým členkám súboru od r. 1998, za skvelú reprezentáciu ZUŠ, mesta Turzovka, regiónu Kysúc i Slovenska.                                                                                                                                                                                                                                    vedúca Nicoliek

 

 

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 17


Prevádzkované na Joomla!. Designed by: joomla templates vps hosting Valid XHTML and CSS.